Top | followUs
Top
followUs
AJI・NEWS
Select Category
10.28
2021
【廚神小挑戰】有獎遊戲

 

【廚神小挑戰】有獎遊戲

雞蛋做法非常百搭🥚,小編相信大家會有很多家中必食的雞蛋料理🍳或者一些自家才有的獨門秘方。大家又有甚麼雞蛋料理可以推薦俾大家呢?🧐

不如就趁今次機會將佢地公諸於世啦🧑🏻‍🍳👨🏻‍🍳!開心些牙之餘更有機會獲得香港迪士尼樂園標準門票2張(價值$1,398)🎪及新紀元曉業務用日本雞蛋(10kg)一箱📦!等大家可以繼續煮、繼續些牙!

玩法:
✅讚好Freds日本卵 官方Facebook專頁
✅讚好此帖子
✅於留言欄上載以用「新紀元曉」製作的雞蛋料理作品(需看到「新紀元曉」盒裝雞蛋) 
✅並於留言Hashtag 「#參加新紀元曉廚神小挑戰」

🏆在指定時間內於留言欄上載照片並能獲得最多like/emoji的10位參加者(10個留言),可獲得香港迪士尼樂園標準門票2張及新紀元曉業務用日本雞蛋一箱

📍活動日期︰2021年10月29日至2021年11月11日11:59 (中午)
📍截止日期︰2021年11月11日11:59 (中午)
📍得獎名單公佈︰2021年11月15日
📩得獎者必須於24小時內聯絡我們安排領獎事宜並需於指定期間親臨青衣領取


條款及細則:
1. 是次活動只限香港地區Facebook 用戶參加
2. 參加者須為香港居民,並持有有效香港永久性居民身份證
3. 參加者必須讚好 Facebook「freds日本卵」專頁 和於指定活動時間內完成所有指定步驟才可獲得參加資格。
4. Facebook每位用戶參加次數不限,但只可得獎一次。
5. 推廣及獎品受有關條款約束。
6. 得獎結果詳情將於2021年11月15日公佈。
7. 得獎者必須於24小時內聯絡我們安排領獎事宜,否則會視為棄權。
8. 香港迪士尼樂園標準門票有效期為2022年1月31日,如得獎者因逾期領取而導致門票失效,本公司概不負責。
9. 得獎者必須於指定期間內親臨青衣領取,獎品不得更換或異議。
10. 請自備手推車。
11. 禮品不得轉讓、退換或兌換現金。
12. 活動中所收集的個人資料將予保密,並只供本次活動之兌換獎品用途。不會用作任何促銷及推廣用途。
13. 本專頁/味珍味(香港)有限公司 對是次活動安排及得獎者的遴選,保留最終決定權及處理任何未頒發之獎品權力。
14. 活動參加者須接受上列之條款及細則,方可參加此活動。